سی شارپ مقدماتی قسمت 9 روش استفاده از if در conditional statement

جمله ای که می تواند با استفاده از کنترل یک شرط تصمیم بگیرد که قسمتی از کد اجرا شود یا خیر ، به عنوان "بیانیه شرطی" شناخته می شود.

بیانیه های شرطی در سی شاپ

بیانیه های شرطی در سی شارپ شامل if و switch می شود که در این ویدیو سعی کردیم نحوه استفاده از if را توضیح دهیم
  if (condition)
  {
  // block of code to be executed if the condition is True
  }
 1. بیانیه شرطی چیست ؟
 2. نحوه کنترل یک شرط در سی شارپ
 3. بیانیه های شرطی در سی شارپ به چند دسته تقسیم می شوند ؟
 4. روش استفاده از if در سی شارپ
هیچ فایلی برای این ویدیو بارگذاری نشده است ...
 • لیست نظرات:
نظر شمالطفا کد سه رقمی بالا را وارد کنید