سی شارپ مقدماتی قسمت پنچم

جلسه پنجم آموزش مقدماتی سی شارپ
در این جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش مقدماتی C# به موضوع معرفی عملگرها می پردازیم .
  1. معرفی عملگر ها در C#
  2. نحوه استفاده از عملگر جمع در سی شارپ
  3. نحوه استفاده از عملگر تفریق در سی شارپ
  4. نحوه استفاده از عملگر ضرب در سی شارپ
  5. نحوه تقسیم دو عدد در سی شارپ و دریافت باقی مانده
  6. نحوه استفاده از عملگر های شرطی در سی شارپ
  7. نحوه استفاده از if و else در سی شارپ
هیچ فایلی برای این ویدیو بارگذاری نشده است ...
  • لیست نظرات:
نظر شمالطفا کد سه رقمی بالا را وارد کنید