سی شارپ مقدماتی قسمت 7 آرایه ها

آرایه ها برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر به جای تعریف کردن متغیرهای جداگانه برای هر مقدار استفاده می شوند.

روش تعریف آرایه در سی شارپ :

برای اعلام آرایه ، نوع متغیر را با براکت های مربعی تعریف می کنیم :
string[] cars = new string[10];

در مثال بالا متغیری تعریف کرده ایم که 10 مقدار از نوع رشته(string) را در خود نگه می دارد

در این ویدیو می آموزیم :

  1. آرایه چیست ؟
  2. روش استفاده از آرایه ها در سی شارپ
  3. روش تعریف آرایه های عددی در سی شارپ
  4. روش تعریف آرایه های رشته در سی شارپ
  5. روش مقدار دهی به آرایه ها در سی شارپ
  6. صعف های استفاده از آرایه ها در سی شارپ
هیچ فایلی برای این ویدیو بارگذاری نشده است ...
  • لیست نظرات:
نظر شمالطفا کد سه رقمی بالا را وارد کنید