سی شارپ مقدماتی قسمت 8 کامنت گذاری

کامنت ها برای توضیح در باره کد های نوشته شده مورد استفاده قرار می گیرند و در همه زبان های برنامه نویسی از جمله Java ، C یا C ++ نیز وجود دارند . کامپایلرها کامنت ها را نادیده می گیرند و آنها را اجرا نمی کنند. به طور کلی ، زبان های برنامه نویسی شامل دو نوع کامنت هستند اما در C # ، 3 نوع کامنت وجود دارد:

کامنت های تک خطی

برای کامنت کردن در یک خط استفاده می شود. این کامنت ها را می توان در یک خط جداگانه یا به همراه کدها در همان خط نوشت. اما برای درک بهتر همیشه از کامنت ها در یک خط جدا استفاده کنید. // Single Line Comments

کامنت های چند خطی

برای کامنت گذاری در بیش از یک خط استفاده می شود. معمولاً این مورد برای کامنت گذاری در مورد کلیت عملکرد کد استفاده می شود.

/* Multiline Comment */

کامنت های XML Documentation

این یک نوع کامنت خاص در C # است و برای ایجاد مستندات کد C # با با اضافه کردن عناصر XML در کد منبع استفاده می شود که در درس های پیشرو بیشتر راجع به آن صحبت خواهیم کرد

    ///<summary>
    /// This class does something of program Summary.
    ///
    </summary>
 1. کامنت چیست ؟
 2. روش استفاده از کامنت ها در سی شارپ
 3. روش تعریف کامنت های خطی در سی شارپ
 4. روش تعریف کامنت های چندخطی در سی شارپ
 5. روش تعریف کامنت برای توضیح دادن در مورد کلاس
 6. موارد استفاده از کامنت در سی شارپ
هیچ فایلی برای این ویدیو بارگذاری نشده است ...
 • لیست نظرات:
نظر شمالطفا کد سه رقمی بالا را وارد کنید